Lid worden?

 • Download het aanmeldingsformulier.
 • Dat vind je hier als pdf (is gemakkelijker om te printen), en hier als Word-bestand (is gemakkelijker om digitaal in te vullen).
 • Bezorg het ingevulde formulier plus pasfoto ofwel digitale vorm hier: info@aduardertennisclub.nl, ofwel op papier hier: Secretariaat ATC, Kleiweg 16, 9831 PL Aduard.
 • Na ontvangst van het aanmeldingsformulier met pasfoto krijg je een welkomstmailtje. Je gegevens worden dan verwerkt (ledenadministratie) en je wordt aangemeld bij de KNLTB. Daar wordt je KNLTB-ledenpasje gemaakt (individuele meerjarenpas met pasfoto en bondsnummer). Dat duurt meestal enkele weken. Pasjes van nieuwe leden kunnen afgehaald worden in het clubhuis; ze worden achter de bar gelegd.  
 • Op aanvraag is bij het secretariaat (info@aduardertennisclub.nl) is een toegangssleutel af te halen voor het terrein en de zijkant van het clubhuis. De sleutel is alleen voor leden van 13 jaar en ouder bestemd, max één sleutel per gezin, in bruikleen gedurende het lidmaatschap. Bij opzegging: sleutel inleveren (secretariaat); bij verlies: nieuwe sleutel aanvragen bij secretariaat, kost 7.50 euro. 

Het lidmaatschap van ATC geldt voor een kalenderjaar. Ook als je bij ATC alleen de tennislessen volgt, ben je verplicht lid te worden van onze vereniging. 

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ieder jaar in februari). Momenteel zijn dit de geldende bedragen:

 • Senioren*                      € 125,00 + € 20,00 KNLTB-bijdrage (vrijwillig)
 • Junioren*                       €  57,50 + € 20,00 KNLTB-bijdrage (vrijwillig)
 • Pupillen                         €  32,50  (1e jaar € 00,00) + € 20,00 KNLTB-bijdrage (vrijwillig)

* Contributie als senior geldt vanaf het kalenderjaar waarin het ATC-lid 18 jaar wordt. Contributie als junior geldt vanaf het kalenderjaar waarin het ATC-lid 14 jaar wordt. 

Wie in de loop van het kalenderjaar lid wordt, betaalt minder contributie (naar rato).

De bijdrage voor de KNLTB (landelijke tennisbond) is vrijwillig. Je kunt dan meedoen aan KNLTB-competities en KNLTB-toernooien. Het lidmaatschap van de KNLTB kost € 19 per jaar. De kosten van KNLTB-competities en KNLTB-toernooien zijn daarbij niet inbegrepen. Ook voor wie later in het jaar lid wordt, blijft de KNLTB-bijdrage € 19,00.

Niet inbegrepen bij het lidmaatschap zijn de tennislessen. Die worden voor ATC verzorgd door Stan Tennis Academie Noord. Voor informatie over deelname en tarieven: klik hier.

Let op:
Als er thuis te weinig geld is om een kind te laten sporten, kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen helpen.

Wat biedt het lidmaatschap van ATC?

 • Een heel jaar tennissen op eigen gelegenheid na reservering van een tennisbaan (om te reserveren, klik hier; voor de handleiding, klik hier)
 • Een toegangssleutel tot het terrein en de zijkant van het clubhuis. De sleutel wordt alleen geleend aan leden van 12 jaar en ouder (maximaal één sleutel per gezin, in bruikleen gedurende het lidmaatschap, bij opzegging inleveren; bij verlies 7.50 euro betalen)
 • De mogelijkheid om met een team deel te nemen aan de regionale voor- en najaarscompetitie (KNLTB)
 • Deelname aan clubactiviteiten (tossen, interne competities, clubkampioenschappen)
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan open toernooien van andere tennisverenigingen in de regio of elders in het land (KNLTB)
 • Desgevraagd een vrijwilligerstaak vervullen: ATC drijft helemaal op vrijwilligers: bestuur, jeugdbegeleiding, banen- en terreinonderhoud, schoonmaak en onderhoud clubhuis/kantine, bardienst, voorraadbeheer, sponsorwerving etc.  – alles wordt door de leden-vrijwilligers zelf gedaan. Wie zich als senior voor het lidmaatschap van ATC aanmeldt, wordt daarom verzocht aan te geven voor welke vrijwilligerstaak/-taken hij/zij gevraagd kan worden.          

Is er thuis te weinig geld om je kind te laten sporten? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Groningen kan helpen! Voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar betaalt het fonds dan de contributie/trainingskosten en eventueel ook benodigdheden zoals een tennisracket.

Hoe werkt het? 

Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Alleen een zogenaamde intermediair kan dat doen. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de scholing, opvoeding en/of begeleiding van het kind of het gezin. De intermediair kent de spelregels en weet of het kind in aanmerking komt. Ook kan de intermediair de aanvraag regelen. In onze gemeente zijn de intermediair(s) te bereiken bij: 

 • Sociaal werk De Schans; klik hier

 • Humanitas Westerkwartier; klik hier

 • Stichting Leergeld Westerkwartier/Noorderveld; klik hier

Wil je een aanvraag indienen? 

Vul dan alvast de ouderkaart in en neem die mee naar de afspraak met de intermediair. Voor de ouderkaart, klik hier.

Wat is de vergoeding?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van de contributie/trainingskosten en eventueel de benodigdheden. Voor een sportaanvraag is maximaal € 225 per kind per jaar beschikbaar. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub betaald. De ouders/verzorgers ontvangen eventueel ook een waardebon voor benodigdheden, die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair kan daar meer over vertellen.

Tennis is geschikt voor iedereen die het wil leren, vanaf een jaar of zeven, acht tot op hoge leeftijd. Er zijn zelfs veteranen die op hun 85ste nog een stevig partijtje kunnen tennissen. Natuurlijk is het voor de een gemakkelijker aan te leren dan voor de ander, en zal de een een hoger niveau bereiken dan de ander. Het voordeel van tennissen bij een vereniging is dat er altijd wel leden van vergelijkbaar niveau zijn, zodat je sowieso kunt enkelen (tegen een ander lid) of dubbelen (met zijn tweeën tegen twee andere leden).

 • Wil je weten of je tennis een leuke sport vindt (en ATC een leuke vereniging), dan kun je bijvoorbeeld de jaarlijkse Open Dag bezoeken. Die vindt meestal plaats in maart, op een zaterdag – houd de website in de gaten voor de precieze datum. Er worden dan gratis lessen (voor jeugd en volwassenen) gegeven door onze gediplomeerde trainer Stan Naaktgeboren en je kunt de sfeer bij ATC proeven. Bevalt het, dan kun je lid worden van ATC. Tijdens de Open Dag zullen er inschrijfformulieren beschikbaar zijn; bovendien is het formulier hier te downloaden.
 • Als je lid van ATC bent, kun je tennislessen nemen bij de tennisschool van Stan Naaktgeboren (zie hier), deelnemen aan de clubactiviteiten, en op eigen gelegenheid komen tennissen.
 • ATC is een gezellige, kleinschalige en laagdrempelige tennisclub met ongeveer 150 leden (senioren en jeugdspelers). Ongeveer een derde van de leden komt uit Groningen-stad (Reitdiep, De Held en andere wijken) en twee derde uit Aduard en omgeving. Er zijn diverse clubactiviteiten en veel leden spelen KNLTB-competitietennis in het voor- en najaar. 
 • Ook voor de beginnende tennissers is er de mogelijkheid om, als je lid van ATC bent, competitie te spelen (voor- en najaar): de zogenaamde 8/9 competitie, ook georganiseerd door de KNLTB (de getallen staan voor het beginnersniveau). Voor meer informatie, klik hier.
 • ATC heeft drie tennisbanen die het hele jaar door bespeelbaar zijn, behalve bij vorst, sneeuw en kort na zware regenval. Er kan ook ’s avonds na zonsondergang getennist worden. ATC beschikt over lichtmasten. ’s Avonds tennissen kan tot uiterlijk 23:00. Dan moeten de lichten uit zijn; dat is zo afgesproken met de omwonenden. 
 • Tijdens clubactiviteiten en de competitie is de kantine open en kun je drankjes en versnaperingen kopen (noteren op je barkaart: map achter de bar). Wanneer de kantine open is, zijn ook de kleedruimtes toegankelijk (met douches). De meeste leden zijn overigens al omgekleed als ze naar de tennisbaan komen en leggen hun spullen in de kantine of op het terras.   
 • Elke woensdagavond vanaf ca. 19:00 is er toss voor alle senioren, en elke maandagmiddag vanaf ca. 13:00 voor senioren die dan niet op hun werk hoeven te zijn. Bij tossen worden achter elkaar dubbelpotjes getennist in steeds andere samenstellingen van duo’s die tegen elkaar spelen. Je kunt in je eentje komen en gewoon meedoen. Soms speel je met en tegen tennissers die beter zijn, een andere keer is het andersom en zul je je misschien een beetje moeten inhouden; dat hoort bij het tossen. De toss is een uitstekende gelegenheid om meer tenniservaring op te doen en om andere leden te leren kennen.
 • Jaarlijks zijn er de clubkampioenschappen enkelen en dubbelen. De data (vaak in juni en eind augustus) worden aangekondigd op de website en de leden ontvangen een mail met de uitnodiging zich op te geven. Het zijn altijd gezellige dagen waar veel leden aan meedoen en waarbij het terras, zeker bij de finalewedstrijden, goed bezet is met enthousiaste toeschouwers.  
 • Als de coronasituatie het toelaat: jeugdtoss op de woensdagmiddag 15:00-16:00 en op de vrijdagmiddag van 16:00-17:00
 • Lessen van de tennisschool (alle leeftijdsgroepen). Voor informatie en tarieven: klik hier.
 • Hemelvaart-dauwtennis met gezamenlijk ontbijt in het clubhuis (Hemelvaartsdag).
 • Ouder-kind toernooi (met nieuwjaar of anders verderop in het jaar).
 • Bitterballentoernooi (zomer, voor de zomervakantie): clubkampioenschappen waarbij je onbeperkt bitterballen en/of kaashapjes kunt eten.
 • Op eigen gelegenheid tennissen voor jeugdspelers vanaf 13 jaar; wel een baan reserveren (om te reserveren, klik hier; voor de handleiding, klik hier). Jongere jeugdspelers (t/m 12 jaar) mogen alleen onder toezicht (van ouders of van seniorleden) komen tennissen; ook voor hen moet dan een baan gereserveerd zijn.
 • Regionale clubcompetitie en toernooien
 • Organisatie van de activiteiten door de jeugdcommissie, dat wil zeggen door leden-vrijwilligers. Van de ouders wordt verwacht dat zij desgevraagd meehelpen. Zowel voor de activiteiten bij ATC als daarbuiten (vervoer naar en begeleiding bij competitiewedstrijden en toernooien in de regio) is hulp van de ouders noodzakelijk. 
 • Wil je je lidmaatschap of dat van je kind opzeggen, dan dient dat op tijd te gebeuren, dat wil zeggen: uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar. Bij opzeggingen na die datum wordt de contributie van het volgende kalenderjaar in rekening gebracht. 
 • Opzeggingen dienen altijd schriftelijk te gebeuren, met een mailbericht aan het secretariaat (info@aduardertennisclub.nl) of met een briefje dat bezorgd wordt op het secretariaatsadres (Kleiweg 16, 9831 PL Aduard). Ook de ATC-terreinsleutel (bruikleen) dient op dat adres ingeleverd te worden.