Weer een kampioensteam!

En weer hebben we een kampioensteam. Welk team dat was? Klik gauw op de titel van dit bericht voor het antwoord en voor de foto!

Met Theo terug in de tijd

Zoals inmiddels bekend, verzorgt ons erelid Theo Vink de rubriek ‘Met Theo terug in de tijd’. Voor wie Theo nog niet goed mocht kennen – en ook voor wie dat wel zo is – klik hier. In zijn rubriek blikt Theo met enige nostalgie terug op vroegere tijden bij ATC. De tweede aflevering – over een gedenkwaardige voetbalwedstrijd tegen Aduard 2000 …

Met Theo terug in de tijd Lees meer »

Afval scheiden? Ook graag bij ATC

Ook in het clubhuis van ATC is scheiden van afval een goede zaak. Er zijn aparte bakken voor plastic (zie de afbeelding boven de ronde emmer links), blikjes (zie de afbeelding boven de ronde emmer rechts) en glas (zie de bak onderaan). Veel dank vast voor het gebruik ervan!

Te slecht weer om buiten te tennissen? 

Dan kun je bij een sporthal een tennisbaan huren. Dit kan bijvoorbeeld in: De Stadjershal in Groningen. Zie voor het adres, de uurtarieven voor baanhuur en een baan reserveren: https://stadjershal.nl De Tennishal in Ulrum. Zie voor het adres, de uurtarieven voor baanhuur en een baan reserveren: https://www.ltclydensee.nl/tennishal-ulrum/ Let steeds wel goed op de regels voor bijvoorbeeld schoeisel.