Klusomschrijvingen

Hieronder vind je een uitleg van alle klusjes. Wil je meer weten, neem dan contact op met het bestuur of de commissie waarin je geïnteresseerd bent. 

Competitieleiders en jeugdcommissie

  • De leden van deze commissie organiseren de competities, clubkampioenschappen en de jeugdactiviteiten. Ze zijn op de hoogte van alle regels van de KNLTB, overleggen met andere clubs en met de trainer. Ze regelen vervoer van jeugdleden en zorgen voor extra hulp bij activiteiten als dat nodig is.

Speciale taken

  • Enkele leden hebben een speciale taak, zoals contactpersoon zijn voor 50+-ers, kascommissie, afvalcontainers, Grote Clubactie, organisatie van een zomer/winteractiviteit, ed.

Sponsoren/PR

  • Deze leden zijn verantwoordelijk voor het contact met de sponsoren en proberen nieuwe sponsoren voor de club te vinden.

Kantinecommissie

  • De kantinecommissie regelt de aankoop van alles wat in de kantine wordt verkocht. Bij speciale activiteiten verzorgen de leden van deze commissie speciale hapjes en drankjes. Ook organiseren ze de bezetting van de bar tijdens activiteiten.

Onderhoud/banencommissie

  • Onze banen hebben onderhoud nodig en ook in en rondom het clubhuis is van alles te doen. Op speciale doe-dagen wordt groot onderhoud gepleegd; tussendoor zijn soms kleinere klusjes noodzakelijk.

Schoonmaken

  • Voor het schoonmaken worden ook vrijwilligers ingeschakeld. Voor het schoonmaakrooster 2021, klik hier.

Collecteren

  • Minimaal eén keer per jaar doen we mee aan een collecte in Aduard en omgeving voor een goed doe, zoals Jantje Beton. De helft van de opbrengst mag bij ATC zelf worden besteed. We zijn heel blij met ATC-leden die mee willen helpen met deze collecte.
© Carel Jansen 2019