Inschrijven voor de najaarscompetitie 2022

Iedereen die belangstelling heeft om mee te doen aan de najaarscompetitie kan zich hiervoor bij de competitieleiders aanmelden. Je kunt je als team bij ons aanmelden, maar ook individueel. Geef hierbij ook de competitiesoort aan. 

Graag ontvangen wij uiterlijk 8 juni jouw/jullie aanmelding(en) per mail op ons emailadres: vcl@aduardertennisclub.nl. Dan hebben we daarna nog één week om de teams (voor zover nodig) samen te stellen en aan te melden bij de KNLTB. 

Om te zien voor welke competities je je kunt inschrijven, klik hier.

Voor de speeldagen in de najaarscompetitie, klik hier

Teamindelingen

Vooruitlopend op de opgaven zouden we graag met jullie delen hoe we als VCL met de aanmeldingen omgaan. Hoe we hier mee omgaan is ook hier na te lezen: Tenniscompetitie | Aduarder Tennis Club (ATC)

Na inventarisatie van de opgaven zullen we als VCL de definitieve teams samenstellen. We zullen hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van de opgegeven teams. Voor wie zich individueel opgeeft, wordt in goed overleg getracht een passend team te vinden. Daarbij wordt in de eerste plaats gekeken naar je speelsterkte. Bij het vinden van een passend team help je ons wanneer je een ruime beschikbaarheid vermeldt (meerdere speeldagen/ - tijden). Een team bestaat in de regel uit 6 personen; op verzoek van de aanvoerder kan een team uit meer dan 6 personen bestaan. Indien er te veel teams op dezelfde speeldag/ - avond willen spelen en er dus capaciteitsproblemen ontstaan, krijgen de teams die in voorgaande jaren al op die dag of avond gespeeld hebben voorrang.

We proberen voor iedereen die graag competitie wil spelen een passend team te vinden!

Heb je nog nooit competitie gespeeld maar wil je dat graag doen, dan kun je ook bij ons terecht; we denken graag met je mee. 

Vragen, opmerkingen? Bij voorkeur per e-mail naar het adres vcl@aduardertennisclub.nl.https://www.aduardertennisclub.nl/tenniscompetitie.html

© Carel Jansen 2022