Najaarscompetitie 2024: inschrijven kan tot uiterlijk 7 juni

Beste ATC’er en TCO’er,

Met nog maar een paar wedstrijden te gaan is de voorjaarscompetitie bijna
afgelopen. Inmiddels zijn we gestart met de voorbereidingen voor de
najaarscompetitie 2024!

Najaarscompetitie

De najaarscompetitie start 9 september en loopt tot en met half oktober. Het
aantal speeldagen van de najaarscompetitie bedraagt 5. Met ingang van dit
najaar wordt in de najaarscompetitie om promotie/degradatie gespeeld.
Hierdoor wordt het nog uitdagender om aan de competitie mee te doen. Alle
wedstrijden zijn van belang en bepalen welke teams kampioen worden en welke
teams degraderen.

 

Aandachtspunten:

* Vrijdagavond: In het najaar wordt de vrijdagavondcompetitie in
tegenstelling tot de voorjaarscompetitie NIET om de week gespeeld. Dit is
vanwege de beperkte periode waarin in het najaar wordt gespeeld. Dit
berekent dat er maximaal 4 teams op vrijdagavond kunnen spelen.
* De 8&9 competitie is in het najaar op de donderdagavond en
zondagavond.
* Nieuw aanbod: za DD35+ en GD35+. Bovendien worden op zondag de
soorten G17+ en Gemengd zondag samengevoegd.

 

Voor de officiële KNLTB-competitieregels 2024, zie hier: https://www.tennis.nl/media/u2adea0n/wedstrijdbulletin-knltb-tennis-2024.pdf?ts=638448897639200000 

Inschrijven voor de najaarscompetitie

Iedereen die belangstelling heeft om mee te doen aan de najaarscompetitie
kan zich hiervoor bij ons aanmelden. Je kunt je als team bij ons aanmelden,
maar ook individueel. Geef hierbij ook de competitiesoort aan.

Graag ontvangen wij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 7 juni jouw/jullie
aanmelding(en) per mail op ons emailadres:
<mailto:vcl@aduardertennisclub.nl> vcl@aduardertennisclub.nl, dan hebben we
daarna nog tijd om de teams (voor zover nodig) samen te stellen en aan te
melden bij de KNLTB.

Zie in de mail van 26 mei voor welke competities je je kunt inschrijven en
wat de speeldagen in de najaarscompetitie zijn.

Teamindelingen

Vooruitlopend op de opgaven zouden we graag met jullie delen hoe we als VCL
met de aanmeldingen omgaan. Hoe we hier mee omgaan is ook na te lezen op de
ATC website.

Na inventarisatie van de opgaven zullen we als VCL de definitieve teams

samenstellen. We zullen hierbij zoveel mogelijk rekening houden met de

wensen van de opgegeven teams. Voor wie zich individueel opgeeft wordt in
goed overleg getracht een passend team te vinden waarbij in de eerste plaats
gekeken wordt naar je speelsterkte. Bij het vinden van een passend team help
je ons wanneer je een ruime beschikbaarheid vermeldt (meerdere speeldagen/ –
tijden). Een team bestaat in de regel uit 6 personen; op verzoek van de
aanvoerder kan een team uit meer dan 6 personen bestaan. Indien er te veel
teams op dezelfde speeldag/ – avond willen spelen, en er dus
capaciteitsproblemen ontstaan, zullen de teams die in voorgaande jaren al op
die dag of avond gespeeld hebben voorrang krijgen.

We proberen voor iedereen die graag competitie wil spelen een passend team
te vinden!

Heb je nog nooit competitie gespeeld maar wil je dat graag doen, dan kun je
ook bij ons terecht, we denken graag met je mee.

Vragen, opmerkingen?

Bij voorkeur per e-mail naar het adres <mailto:vcl@aduardertennisclub.nl>
vcl@aduardertennisclub.nl.

Met vriendelijke groeten,

Loek, Albert en Jolanda