Taken bij het tossen

Ook in het nieuwe tennisseizoen kan er op de woensdagavond vanaf een uur of zeven weer door iedereen getosst worden. Net als in vorige seizoenen zullen we ook weer gezamenlijk en vrijwillig (maar niet vrijblijvend), zorg moeten dragen voor klusjes als bardienst en het schoonhouden van ons clubhuis. Vooral de schoonmaak heeft de laatste tijd de aandacht gehad van het ATC-bestuur: hoe kunnen wij ervoor zorgen dat de leden samen het clubhuis opgeruimd en schoon blijven houden? 

In de laatste Algemene Ledenvergadering is hierover het volgende voorstel besproken en aangenomen: Voor de schoonmaak stelt het bestuur voor dat tijdens de wekelijkse toss-avond (woensdagavonden vanaf de week na de Open Dag tot eind oktober, na de herfstvakantie) steeds twee leden bardienst draaien EN de belangrijkste schoonmaaktaken voor hun rekening nemen. Dan wordt er dus een heel groot deel van het jaar wekelijks schoongemaakt. Dit voorstel vond bijval in de vergadering en zal dus helder gecommuniceerd moeten worden naar de leden. (voor de vergadernotulen, klik hier)

Zo gaan we het dus doen. Of beter gezegd: proberen - met de hoopvolle verwachting dat het dankzij ieders inzet gaat lukken. 

Op 2 april heeft het bestuur daarvoor rooster rondgestuurd met de namen van de leden van wie wordt verwacht dat ze in tweetallen zullen gaan zorgen voor de bardienst en de schoonmaak op de woensdagavonden - en die tussendoor natuurlijk ook potjes mee gaan tennissen. Vele handen maken licht werk; iedereen is dus hoogstens een paar keer vermeld. Dit alles vraagt dus, voor het hele seizoen, maar weinig tijd en een beetje inzet. Bovendien combineer je iets nuttigs voor ATC (clubhuis netjes houden) met iets leuks voor jezelf (tennis).

  • Voor het rooster, dat ook in het clubhuis wordt opgehangen, klik hier.

  • De indeling staat op blad 1 en de taken staan op blad 2 en 3. Voor adressen en telefoonnummers van de collega-schoonmakers kun je desgewenst contact opnemen met Carel Jansen (ledenadministratie): c.j.m.jansen@rug.nl / 06-20248673. De schoonmaak gaat, ongeacht het weer, altijd door. Als iemand per se een keer niet kan, is het dringende verzoek om zelf voor een vervanger te zorgen, of te ruilen met iemand anders op de lijst. Marion van Dorssen is de coordinator.
Voor vragen of meer informatie: info@aduardertennisclub.nl