Verlichting

  • Het juiste gebruik van de baanverlichting is volledig de verantwoording van de leden die met kunstlicht willen spelen. Het efficiënt benutten van de ingeschakelde verlichting is daarbij in verband met het grote energieverbruik (8 kilowattuur per twee verlichtingsmasten) dringend noodzakelijk. De baancommissie heeft hierin een controlerende en corrigerende taak.
  • Als leden onder 14 jaar met kunstlicht willen spelen, dient dat onder begeleiding van een ouder lid plaats te vinden.
  • De baanverlichting moet door de spelers zelf in- en uitgeschakeld worden. 
  • De verlichting kan in- en uitgeschakeld worden door de 2 schakelaars die in de hal van de kantine tegen de wand gemonteerd zijn een kwartslag rechtsom te draaien voor het inschakelen, en een kwartslag linksom voor het uitschakelen. Het kan gebeuren dat op het moment dat u de verlichting op een baan wilt inschakelen dat de lampen niet gaan branden. De reden hiervan is dat de lampen die u wilt inschakelen nog niet voldoende afgekoeld zijn nadat ze kort ervoor zijn uitgeschakeld. Na het inschakelen gaan de lampen dan na maximaal 20 minuten automatisch branden.
  • Alleen wanneer er op meerdere banen gespeeld wordt dienen de schakelaars I en II ingeschakeld te worden. Wordt er maar op één baan gespeeld, dan moet dat altijd baan 1 zijn, en mag alleen schakelaar I worden ingeschakeld.
  • Bij het verlaten van de baan na het beëindigen van de partij moet de verlichting weer uitgeschakeld worden, behalve ingeval op de andere baan van het tweetal nog doorgespeeld wordt, of indien zich andere spelers melden om op de baan die u verlaat te gaan spelen. Dan mag de verlichting niet uitgeschakeld worden. 

LET OP

  • Het schakelen van de schakelaars I en II mag niet tegelijk plaatsvinden. Tussen het schakelen van de schakelaars I en II moet tenminste 2 minuten tijd zitten.


© Carel Jansen 2019