Verlichting

1. Het juiste gebruik van de baanverlichting is volledig de verantwoording van de leden die met kunstlicht willen spelen. Het efficiënt benutten van de ingeschakelde verlichting is daarbij in verband met het grote energieverbruik (8 kilowattuur per twee verlichtingsmasten) dringend noodzakelijk. De baancommissie heeft daarin een controlerende en corrigerende taak.

2. Spelende leden onder 14 jaar, die met kunstlicht willen spelen, dient onder begeleiding van een ouder plaats te vinden.

3. De baanverlichting moet door de spelers zelf in- en uitgeschakeld worden. Het schakelen gebeurt steeds per twee verlichtingsmasten tegelijk.

4. De verlichting kan in- en uitgeschakeld worden door de 2 schakelaars die in de hal van de kantine tegen de wand gemonteerd zijn een kwartslag rechtsom te draaien voor het inschakelen, en een kwartslag linksom voor het uitschakelen. Het kan gebeuren dat op het moment dat u de verlichting op een baan wilt inschakelen dat de lampen niet gaan branden. De reden hiervan is dat de lampen die u wilt inschakelen nog niet voldoende afgekoeld zijn nadat ze kort ervoor zijn uitgeschakeld. Na het inschakelen gaan de lampen dan na maximaal 20 minuten automatisch branden.

5. Wanneer er nog geen verlichting is ingeschakeld is men verplicht om op de French Court te spelen en dient de schakelaar I ingeschakeld te worden.Wanneer er op meerdere banen gespeeld wordt dienen de schakelaars I en II ingeschakeld te worden.

LET OP!!! Het schakelen van de schakelaars I en II mag niet tegelijk plaatsvinden. Tussen het schakelen van de schakelaars I en II moet tenminste 2 minuten tijd zittenLET OP!! NOOIT BEIDE SCHAKELAARS TEGELIJK OMZETTEN!
NEEM 2 MINuTEN DE TIJD ALVORENS DE TWEEDE SCHAKELAAR OM TE ZETTEN!
.

6. Het inschakelen van de verlichting kan vanaf 17:00u, in de wintermaanden en het uitschakelen tot 22.45 uur, waarna de schakelautomaat alle verlichting om 23:00u automatisch uitschakelt.

7. Bij het verlaten van de baan na het beëindigen van de partij moet de betreffende verlichting weer uitgeschakeld worden, behalve ingeval op de andere baan van het tweetal nog doorgespeeld wordt, of indien zich andere spelers melden om op de baan die u verlaat te gaan spelen. Dan mag niet uitgeschakeld worden, want dan dupeert u de andere of de nieuwe spelers, omdat eenmaal uitgeschakelde lampen eerst 20 minuten moeten afkoelen voordat ze weer ingeschakeld kunnen worden.

8. Nieuwe spelers moeten altijd aansluiten op een niet in gebruik zijnde baan die al verlicht is.

Voor vragen of meer informatie: info@aduardertennisclub.nl