ATC reglement

 1. Onze tennisbanen (SmashCourt) zijn gemeentelijke banen, die ATC huurt van de gemeente Zuidhorn. De tennisclub (alle leden dus) heeft de verplichting om de banen in een goede conditie te houden.
 2. De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoenen met een niet te grof profiel.
 3. Na het tennissen bent u verplicht om de banen te slepen of te vegen. Dit is van groot belang voor de kwaliteit van de banen. Sleepbezems hangen aan de hekken bij de banen.
 4. Veeg het gehele baanoppervlak tot aan de hekken en tussen de banen, om mos- en plantengroei te voorkomen. Eventueel de lijnen vegen. Bij nat weer niet vegen ! Hierdoor wordt de baan dicht gesmeerd. Voor verdere onderhoudsinstructies, klik hier.
 5. Fietsen svp in de rekken plaatsen.
 6. Afval svp in de bakken deponeren of gewoon even meenemen. Sigarettenpeuken in de asbakken. 
 7. Op de baan is sportkleding verplicht (geen jeans!).
 8. Bij het betreden van het clubgebouw s.v.p. de voeten goed afstampen en vegen om zoveel mogelijk het inlopen van gravel te voorkomen. Het schoonmaken van het clubhuis wordt door leden gedaan. Schoonhouden dus ook. 
 9. Het bespelen van de banen is alleen toegestaan voor leden van ATC die in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Leden die een introducé willen meenemen (in beginsel 1 introducé per lid) dienen de introducé vooraf bij het secretariaat aan te melden; zie hier. Per introducé per keer wordt een vergoeding gevraagd die van te voren betaald moet zijn. Als lid van ATC bent u aansprakelijk voor deze betaling en voor het gedrag van uw introducé op het tennispark.
 10. Door ATC georganiseerde evenementen inclusief de tenniscompetities hebben altijd voorrang op het vrije tennissen. Houdt u zelf regelmatig op de hoogte (website), dat voorkomt teleurstelling.
 11. ATC is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van eigendommen van leden of bezoekers. Eventuele waardevolle voorwerpen kunt u bij de bar in bewaring geven.
 12. Constateert u gebreken of schades aan de baan, het gebouw, of de baanverlichting, rapporteer dit svp zo gauw mogelijk aan het bestuur.
 13. Wie als laatste de banen verlaat, dient te controleren of het licht in de wc’s en de hal uit is. Verder moet de toegangsdeur van het clubgebouw en tenslotte het hek zorgvuldig afgesloten worden.
 14. Elk nieuw lid krijgt een sleutel in bruikleen (1 per gezin) - de sleutel blijft dus eigendom van ATC. De sleutel, past op het toegangshek, het poortje van de oefenwand (na het gebruik weer sluiten) en op de deur van de hal (zijkant clubgebouw), zodat men gebruik kan maken van de wc’s en kleding kan ophangen of water kan pakken.
 15. Bij verlies van de sleutel kan men, tegen betaling van € 5.00, een nieuwe sleutel verkrijgen bij de penningmeester. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de sleutel z.s.m. terugbezorgd te worden bij het secretariaat.
 16. Er wordt van de leden verwacht dat zij, indien gevraagd, werkzaamheden verrichten aan het clubgebouw (eigendom van ATC) en de tennisbanen.
 17. Heeft u iets genuttigd op het terras of in de kantine... breng dan s.v.p. de lege glazen, blikjes, kopjes, bordjes etc. zelf terug naar de bar. Zo maken we samen voor iedereen het werk wat lichter en dus plezieriger
 18. Laatste regel, de leukste...... VEEL TENNISPLEZIER!

 

Voor vragen of meer informatie: info@aduardertennisclub.nl