Lidmaatschap en contributie

Het lidmlaatschap van ATC geldt voor een kalenderjaar.

De contributie wordt vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering (ieder jaar in februari). Momenteel zijn dit de geldende bedragen:

  • senioren (vanaf 18 jaar) € 125,00 + € 18,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)
  • junioren (tot 18 jaar) €  57,50 + € 18,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)
  • pupillen (tot 14 jaar) €  32,50 (1e jaar € 00,00) + € 18,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)

Wie in de loop van het kalenderjaar lid wordt, betaalt minder contributie (naar rato).

De bijdrage voor de KNLTB (landelijke tennisbond) is verplicht. Ook voor wie later in het jaar lid wordt, blijft deze bijdrage € 18,00.

Wat biedt het lidmaatschap van ATC?

  • Een heel jaar tennissen op eigen gelegenheid na reservering van een tennisbaan (om te reserveren, klik hier; voor de handleiding, klik hier)
  • Een toegangssleutel tot het terrein en de zijkant van het clubhuis (alleen voor leden van 12 jaar en ouder, max één sleutel per gezin, in bruikleen gedurende het lidmaatschap, bij opzegging inleveren)
  • De mogelijkheid om met een team deel te nemen aan de regionale voor- en najaarscompetitie (KNLTB)
  • Deelname aan clubactiviteiten (tossen, interne competities, clubkampioenschappen)
  • De mogelijkheid om deel te nemen aan open toernooien van andere tennisverenigingen in de regio of elders in het land (KNLTB)
  • Desgevraagd een vrijwilligerstaak vervullen: ATC drijft helemaal op vrijwilligers: bestuur, jeugdbegeleiding, banen- en terreinonderhoud, schoonmaak en onderhoud clubhuis/kantine, bardienst, voorraadbeheer, sponsorwerving etc.  – alles wordt door de leden-vrijwilligers zelf gedaan. Wie zich als senior voor het lidmaatschap van ATC aanmeldt, wordt daarom verzocht aan te geven voor welke vrijwilligerstaak/-taken hij/zij gevraagd kan worden.          

Niet inbegrepen bij het lidmaatschap:

  • De tennislessen die voor ATC worden verzorgd door Stan Tennis Academie Noord. Voor informatie over deelname en tarieven: klik hier.
© Carel Jansen 2019