Handschoenencompetitie 2019-2020: dit moet je als deelnemer weten

Bericht van algeheel Handschoenencompetitie-coördinator Heleen Triemstra (1-12-2019) 

Jeetje…. Wat een enthousiasme onder jullie!

Geweldig dat er ook dit keer weer zoveel liefhebbers zijn die op vrijdagavond in de wintermaanden willen tennissen en aan de Handschoenencompetitie 2019-2020 willen meedoen. Er zijn zelfs nog iets meer deelnemers dan vorig jaar; dit jaar hebben we in totaal 36 aanmeldingen en daarnaast nog 4 reservespelers! 

Graag heet ik langs deze weg de nieuwe leden cq nieuwelingen of voormalig en nu opnieuw deelnemer(s) aan de Handschoenencompetitie welkom.

Ik heb een indeling gemaakt voor alle vrijdagavonden tot eind maart 2020 aan de hand van ieders opgave mbt beschikbaarheid en ieders wensen mbt het aantal keren willen spelen. Voor die indeling (zonder telefoonnummers vanwege de privacy-wetgeving), klik hier. De telefoonnummers van alle deelnemers staan vermeld in de lijst die op 1-12-2019 via de mail onder de deelnemers verspreid is.

In totaal kan er op 17 vrijdagen gespeeld worden, mits het weer en de banen het toelaten uiteraard. Op vrijdagavond 27 maart 2020 sluiten we de Handschoenencompetitie zoals gebruikelijk af met een gezellige avond. Uiteraard staan plezier en sportiviteit voorop, maar wel met een competitieve inslag! 

Hieronder een aantal puntjes van aandacht, met uitleg over de opzet:

 • Er wordt gespeeld op de drie banen van ATC.
 • De start is vrijdagavond 6 december 2019.
 • De indeling per avond is geheel willekeurig.
 • Per avond heeft één deelnemer de functie van wedstrijdleiding. Hij of zij deelt de 4 wedstrijdrondes (steeds een half uur) in en coördineert de avond. Probeer dit zo gelijkwaardig en afwisselend mogelijk te doen, zodat iedereen in principe een paar leuke wedstrijden kan spelen. Het beste is om van te voren al een indeling van de wedstrijden te maken.
 • Verzamelen steeds ca 19:45 uur met koffie/thee, start 1e ronde ca 20:00 uur, einde laatste (4e) ronde ca 22:15 uur.
 • Op een groot aantal avonden zal ik er zelf zijn en de koffie/thee klaarzetten; op de andere avonden is het verzoek aan de wedstrijdleiding om de koffie/thee klaar te zetten en in overleg het clubhuis te openen en te sluiten.
 • Er wordt steeds gedubbeld, zo veel mogelijk met en tegen verschillende spelers.
 • Individueel worden punten verzameld; de wedstrijdleiding geeft die punten per mail of whatsapp aan mij door;
 • Mocht je onverhoopt op een avond verhinderd zijn waarop je bent ingedeeld, probeer dan zelf vervanging te regelen. Denk hierbij in principe als eerste aan de reservespelers!
 • Lukt het onverhoopt niet om vervanging te regelen, dan kan er een “Mexicaantje” of een enkelpartij naast de dubbelpartijen gespeeld worden.
 • Geef svp zo snel mogelijk door aan diegene die de wedstrijdleiding van die avond heeft of en hoe je vervanging geregeld is.
 • Er zijn geen kosten aan deze competitie verbonden, maar we kunnen de clubkas wel aanvullen door wat te nuttigen en na afloop nog gezellig wat te blijven drinken/eten.
 • Neem eventueel wat mee voor bij de koffie/thee of voor bij de borrel na afloop.
 • We zijn er met z’n allen verantwoordelijk voor dat het clubhuis na afloop weer netjes achter wordt gelaten.
 • Mocht het weer op een avond zo extreem zijn dat het niet te doen is om te tennissen, cq dat de banen niet bespeelbaar zijn (opdooi), dan zal ik dit uiterlijk om 19.00 uur (via whatsapp/sms) op die avond laten weten aan diegenen die ingedeeld zijn. Zonder bericht van mijn kant wordt er dus steeds gewoon getennist! 

Tot slot:

Ik heb er weer ontzettend veel zin in en wens iedereen hierbij alvast heel veel tennisplezier in de Handschoenencompetitie 2019-2020. Tot ziens op de banen van ATC!

Heleen Triemstra (06-2449298)

© Carel Jansen 2019